REKLAMA SOTISH JARAYONI

  • Reklama sotish jarayoni

    Reklama sotish jarayoni

    Reklama (lotincha “reklamo” — qichqirmoq) — tovarlarning sifati, ularni sotib olishdan koʻriladigan naf haqidagi axborot; bevosita yoki bilvosita foyda (daromad) olish…

Verified by MonsterInsights