fleshka

  • Windows 10 tizimida fleshkani qismlarga bo’lish

    Windows 10 tizimida fleshkani qismlarga bo’lish

    Windows 10 1703 (Creators Update) versiyasidan boshlab, fleshkalarni qismlarga(раздель, partition) bo’lish mumkin. Bu nima degani sizning fleshkangiz vinchesterga o’xshab kompyuterda ikkita disk ko’rinishida namoyon bo’ladi. Demak, fleshkani R va S disk ko’rinishida bo’lamiz, R disk ko’rinishidagi diskka 10GB, S diskka qolgan hajmni beramiz. Fleshkani kompyuterga ulayimiz, misol uchun fleshka E disk deb namoyon bo’ldi(fleshka 32GB).

Verified by MonsterInsights